8/5/2020 11:01:00 PM | View: 0
  • Chữ tín

    Đặt chữ “Tín” lên hàng đầu: Với mục tiêu luôn hướng tới khách hàng – mong muốn mang sự thỏa mãn tới khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, giá cả hợp lý.

  • Phát triển bền vững

    Phát triển bền vững cùng thiên nhiên, cộng đồng: Hoạt động sản xuất luôn chú trọng đến bảo vệ môi trường. Thể hiện là một doanh nghiệp có thế mạnh về xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu giấy.