8/5/2020 11:17:00 PM | View: 0
Công ty cổ phần Giấy An Hòa không chỉ chú trọng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn rất chú trọng quan tâm tới các hoạt động bảo vệ môi trường. Trong quá trình sản xuất, công ty cổ phần Giấy An Hòa luôn thực hiện và đáp ứng theo yêu cầu, chỉ tiêu trong bảo vệ môi trường. Sử dụng trang thiết bị đồng bộ với công nghệ xử lý chất thải hiện đại khép kín nên hạn chế chất thải thải ra môi trường và tái sử dụng nước chất trong quá trình sản xuất.
 
Với quy trình xử lý chất thải kép kín:
  • Nước thải từ các công đoạn sản xuất được đi theo 2 đường cống ngầm qua sàng tách rác đi vào bể gom.
  • Từ đây nước thải được bơm vào bể lắng sơ cấp để lắng các chất rắn lơ lửng.
  • Nước thải sau bể lắng sơ cấp được bơm vào tháp hạ nhiệt độ và đưa xuống bể trộn hóa chất để đảm bảo môi trường và dinh dưỡng cho vi sinh phát triển.
  • Từ bể trộn nước thải được chảy sang bể sục khí để nuôi vi sinh.
  • Từ bể nuôi vi sinh nước thải được bơm sang bể lắng thứ cấp, tại đây căn bã được lắng xuống đáy và được bơm tới máy ép bùn, nước thải chảy tràn được đưa tới hồ vi sinh trước khi thải ra sông Lô.