8/22/2020 3:09:00 PM | View: 0
Ngày 27/06/2008 UBND tỉnh Tuyên Quang có Quyết định số 1012/QĐ-CT về việc phê duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu cung ứng cho Nhà máy giấy và bột giấy An Hoà nhằm tạo nguồn cung cấp nguyên liệu gỗ cho nhà máy bột giấy và giấy An Hòa, phát triển trung tâm nghiên cứu, phát triển giống cây trồng và phát triển lâm sản.
 
      Trung tâm nguyên liệu ra đời với nhiệm vụ chính là: Nghiên cứu, ươm giống cây, trồng rừng và khai thác lâm sản. Phát triển vùng nguyên liệu để cung cấp các loại giống tốt cho các đơn vị sản xuất lâm nghiệp trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang. Tổng diện tích được quy hoạch 85.650,9 ha rừng trồng và đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch rừng sản xuất tại 105 xã của các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hoá, Lâm Bình và thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 
      Với điều kiện về vị trí địa lý thuận lợi Công ty cũng đã xây dựng các trung tâm nguyên liệu lâm nghiệp tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên và Bắc Cạn.