Thông tin sản phẩm giấy Photocopy

- Kích thước cuộn: 650mm; 700mm; 790mm; 840mm; 1060mm; 1300mm

- Độ trắng: 95±2 (% ISO)