Công ty cổ phần Giấy An Hòa có nhu cầu mua một số hàng hóa, nội dung cụ thể như sau:

TH DNMVT Tuan 41 - 2019.pdf

TH DNMVT Tuan 40 - 2019.pdf

TH DNMVT Tuan 38 - 2019.pdf

TH DNMVT Tuan 37 - 2019.pdf

TH DNMVT Tuan 36 - 2019.pdf

TH DNMVT Tuan 35 - 2019.pdf

TH DNMVT Tuan 34 - 2019.pdf

TH DNMVT Tuan 33 - 2019.pdf

TH DNMVT Tuan 32 - 2019.pdf

TH DNMVT Tuan 31 - 2019.pdf

TH DNMVT Tuan 30 - 2019.pdf

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến: Phòng Mua hàng - Công ty cổ phần Giấy An Hòa - xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 0207.6257.184 máy lẻ 6112

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Anh
Email: vananh.geleximco@gmail.com