Công ty cổ phần Giấy An Hòa có nhu cầu mua một số hàng hóa, nội dung cụ thể như sau:

TH DNMVT Tuan 21 - 2018.pdf

TH DNMVT Tuan 20 - 2018.pdf

TH DNMVT Tuan 19 - 2018.pdf

TH DNMVT Tuan 18 - 2018.pdf

TH DNMVT Tuan 17 - 2018.pdf

TH DNMVT Tuan 16 - 2018.pdf

TH DNMVT Tuan 15 - 2018.pdf

TH DNMVT Tuan 14 - 2018.pdf

TH DNMVT Tuan 13 - 2018.pdf

TH DNMVT Tuan 12 - 2018.pdf

TH DNMVT Tuan 11 - 2018.pdf

TH DNMVT Tuan10 - 2018.pdf

TH DNMVT Tuan 9 - 2018.pdf

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên gửi chào hàng đến: Phòng Mua hàng - Công ty cổ phần Giấy An Hòa - xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 0207.6257.184 máy lẻ 6112

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Anh
Email: vananh.geleximco@gmail.com