11/12/2020 3:28:00 PM | View: 0

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; xuất phát từ yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở công ty cổ phần Giấy An Hòa đã phát động, tổ chức đợt thi đua cao điểm trong cán bộ, đoàn viên, CNLĐ toàn công ty, thời gian phát động bắt đầu từ ngày 15/09/2020 đến hết ngày 31/10/2020.

Ngay sau khi ký giao ước thi đua, các Công đoàn bộ phận đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo các bộ phận để quán triệt tinh thần thi đua, nâng cao trách nhiệm của toàn thể CBCNV tại bộ phận của mình; các đơn vị hăng say lao động, sản xuất nhằm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất mà bộ phận đã đề ra. Mặc dù, nhiều bộ phận còn gặp khó khăn trong quá trình thi đua tuy nhiên các bộ phận cũng đã cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra trong đợt thi đua.

CĐBP Phòng Quản lý kho ký giao ước thi đua

Sau hai tháng phát động, kết quả đạt được các chỉ tiêu của các đơn vị như sau:

- Tháng 9/2020:

1- Sản xuất bột giấy: đạt 105,2%; Tiêu thụ đạt 142,7%,

2- Sản xuất giấy: đạt 114,1%; Tiêu thụ: đạt 112,9%,

3- Thu mua gỗ nguyên liệu giấy: đạt 90,9%

4- Doanh thu: đạt 107,5%

5- Không để mất An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tháng 10/2020:

1- Sản xuất bột giấy: đạt 101,2%; Tiêu thụ: đạt 109,7%

2- Sản xuất giấy: đạt 116,3%; Tiêu thụ: đạt 104,7%

3- Thu mua gỗ nguyên liệu giấy: đạt 125%

4- Doanh thu: đạt 93,9%

5- Không để mất An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Sau khi kết thúc đợt thi đua 07 Công đoàn bộ phận đã họp xét và đề nghị Công đoàn cơ sở tặng giấy khen và tiền thưởng cho 10 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Các cá nhân CBCNV lao động lên nhận giấy khen trong đợt thi đua cao điểm

Đợt thi đua cao điểm do công đoàn cơ sở phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất tại các bộ phận, khơi dậy tính tích cực chủ động, năng động, sáng tạo của CNLĐ, rèn luyện ý thức, tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp trong doanh nghiệp. Thông qua đợt thi đua đã động viên được đông đảo CNLĐ tham gia thực hiện và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đã đề ra.