Bột giấy sợi ngắn
Giấy viết

Thông tin sản phẩm giấy viết

- Kích thước cuộn: Chiều rộng 650mm; 700mm;1060mm; 1300mm

Độ trắng:85±2, 92±2, 95±2 (% ISO)