8/5/2020 4:33:00 PM | View: 0

 Môi trường là yếu tố được quan tâm hàng đầu, là định hướng phát triển chung của Công ty cổ phần Giấy An Hòa. Với tiêu chí hoạt động “Gieo nguồn xanh –Nhân giá trị” , hàng năm, Công ty cổ phần Giấy An Hòa đã và đang tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây gây rừng đi đôi với việc đẩy mạnh các công tác phúc lợi xã hội.

      Với phương châm ứng dụng công nghệ mới trong xử lý, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn môi trường, chi phí đầu tư và vận hành hợp lý, Công ty chúng tôi cam kết sẽ mang lại một môi trường sản xuất kinh doanh hiệu quả, sạch đẹp và văn minh.