Kính gửi: Các đơn vị, khách hàng

 Công ty cổ phần giấy An Hòa hiện đang có nhu cầu bán thanh lý 01 xe ô tô Thaco 39 chỗ đã qua sử dụng thuộc sở hữu của Công ty cổ phần giấy An Hòa với các nội dung cụ thể như sau:

1. Danh mục tài sản thanh lý mời chào giá: Xe ô tô Thaco 39 chỗ ngồi, biển kiểm soát: 22B 000.04, năm sản xuất 2009 đăng ký lần đầu năm 2010; số km đã đi: 22 vạn km.

2. Thời gian xem tài sản:

- Từ 8 giờ đến 17 giờ, ngày 13/7/2017.

- Địa điểm: Tại Công ty cổ phần giấy An Hòa ( Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)

3. Thời hạn đăng ký mua tài sản và chào giá cạnh tranh:

- Từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 13/7/2017.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Văn thư Công ty cổ phần giấy An Hòa ( Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

- Hồ sơ đăng ký mua bao gồm: Giấy đăng ký mua tài sản thanh lý theo mẫu của Công ty phát hành có đóng dấu treo của Công ty (bỏ phong bì dán kín). Và nộp bảo lãnh chào giá: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Bộ phận văn thư phòng hành chính - Công ty cổ phần giấy An Hòa.

Liên hệ: Ms. Nhung: Tel: 02076257 184 /6101; Mobile 0974 589 396.

Email: vanthu.ahp@geleximco.vn.