Kính gửi: Các đơn vị, khách hàng

 Công ty cổ phần giấy An Hòa hiện đang có nhu cầu bán thanh lý 06 xe ô tô đã qua sử dụng thuộc sở hữu của Công ty cổ phần giấy An Hòa với các nội dung cụ thể như sau:

1. Danh mục tài sản thanh lý mời chào giá: 03 xe ô tô Ford Everest, 01 xe Toyota Highlander, 01 xe Ford Ranger, 01 xe Hyundai Santafe (chi tiết cụ thể theo file đính kèm).

2. Thời gian xem tài sản:

- Từ 8 giờ đến 17 giờ, từ ngày 01/8/2017 đến ngày 04/8/2017.

- Địa điểm: Tại Công ty cổ phần giấy An Hòa ( Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)

3. Thời hạn đăng ký mua tài sản và chào giá cạnh tranh:

- Thời gian bắt đầu từ 9 giờ ngày 04/8/2017.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Văn thư Công ty cổ phần giấy An Hòa ( Thôn An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

- Hồ sơ đăng ký mua bao gồm: Giấy đăng ký mua tài sản thanh lý theo mẫu của Công ty phát hành có đóng dấu treo của Công ty và nộp bảo lãnh chào giá: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng/1 xe).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Bộ phận văn thư phòng hành chính - Công ty cổ phần giấy An Hòa.

Liên hệ: Ms. Nhung: Tel: 02076257 184 /6101; Mobile 0974 589 396.

Email: vanthu.ahp@geleximco.vn.

*file đính kèmthong bao so 62.PDF