Thực hiện chương trình công tác năm 2018;  Ngày 18/01/2018 Công ty CP Giấy An Hòa tổ chức Lễ tổng kết công tác đoàn thể năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2017 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác đoàn thể năm 2017.

Đến dự lễ tổng kết có: Ông Nguyễn Hữu Chủ - Cố vấn Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Anh – Tổng giám đốc, Ông Hoàng Minh Sơn – Bí thư đảng ủy – Gíam đốc HCNS cùng các lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng và các đồng chí trong Ban chấp hành các đoàn thể Công ty và tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác đoàn thể  năm 2017.


Mở đầu lễ tổng kết đồng chí Đinh Đức Cường – Phó Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Bí thư Đoàn Thanh niên đã Báo cáo tóm tắt Công tác các đoàn thể năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Về tình hình việc làm, thu nhập và đời sống của đoàn viên, người lao động: Trong năm 2017 vừa qua số LĐ có việc làm đã lên tới 848 người, lương bình quân 6,6 triệu đồng/người/tháng. Việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ đối với người lao động như là: Nộp thuế, nộp ngân sách, trả lương hàng tháng được thực hiện đầy đủ cho người lao động. Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, Kinh phí công đoàn theo quy định.

Về kết quả hoạt động công tác đoàn năm 2017: Để thực hiện tốt  công tác chăm lo cho đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công nhân lao động; công đoàn cơ sở phối hợp với công ty ký Thỏa ước LĐTT, Quy chế dân chủ mới ban hành trong tháng 6/2017 và triển khai thực hiện theo quy định, hướng dẫn các đoàn viên thực hiện chế độ đối với lao động nữ, chế độ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau thai sản. Tổ chức thăm hỏi động viên khi đoàn viên ốm đau, thai sản, hiếu hỷ kịp thời. Tặng quà các dịp lễ tết và phối hợp với Công ty tổ chức giải thể thao giữa các công đoàn bộ phận tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó cho CBCNV trong công ty.

Về công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động: Công đoàn cơ sở tiếp tục giáo dục đoàn viên chấp hành tốt nội quy, quy chế của công ty, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tuyên truyền  luật BHXH, BHYT, BHTN, luật lao động cho người lao động, phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể CBCNV trong công ty tích cực phát huy sáng kiến cải tiến thiết bị máy móc thiết bị, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

 Trong cuộc họp, các cán bộ công nhân viên và các lãnh đạo công ty đều tham gia trao đổi về mục tiêu trọng tâm năm 2018 cũng như các giải pháp thực hiện. Đồng thời các CBCNV đều cám ơn Ban lãnh đạo công ty năm 2017 đã đảm bảo thu nhập, việc làm, tiền thưởng, tăng lương cho CBCNV. Và hứa sẽ cố gắng phấn đấu sản xuất, kinh doanh đạt chỉ tiêu năm 2018 mà công ty đã đề ra. 

Đại diện Ban lãnh đạo công ty ông Nguyễn Văn Anh – Tổng giám đốc đã biểu dương những thành tích mà CBCNV đã đóng góp cho công ty trong năm 2018. Mong muốn CBCNV phát huy sáng kiến, cải tiến máy móc thiết bị hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết thúc buổi lễ tổng kết Ban lãnh đạo Công ty đã Trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn thể năm 2017.