Ngày 12 tháng 9 năm 2018, công ty CP giấy An Hòa đã vinh dự nhận danh hiệu “ Doanh nghiệp vì môi trường xanh & phát triển bền vững” do Viện nghiên cứu Doanh nghiệp vừa & Nhỏ & Liên hiệp khoa học doanh nhân Việt Nam trao tặng.

Kể từ khi thành lập, đi vào sản xuất và cho ra đời những sản phẩm đầu tiên, Công ty CP Giấy An Hòa luôn chú trọng việc đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải. Với nỗ lực không ngừng hiện nay, An Hòa đã trở thành đơn vị điển hình về xử lý môi trường trong ngành công nghiệp bột giấy và giấy tại Việt Nam, đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của cộng đồng,của xã hội.

Kim chỉ nam trong sản xuất kinh doanh của An Hòa chính là gắn lợi ích kinh doanh với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.Danh hiệu này chính là sự ghi nhận, là sự khẳng định quyết tâm làm tròn sứ mệnh của An Hòa.

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao giải