Thực hiện đúng theo quy định của Luật lao động, Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế, vào ngày chủ nhật ngày 3/12/2017 vừa qua, công ty CP Giấy An Hòa đã tổ chức khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho tất cả các CBCNV đang làm việc tại An Hòa. 

Hiểu rõ tầm quan trọng của sức khỏe người lao động tới sự phát triển toàn diện của công ty, là một trong những yếu tố quyết định chất lượng cũng như năng suất lao động.Công ty CP giấy An Hòa luôn đi đầu trong các hoạt động bảo vệ nguồn vốn sức khỏe cho người các CBCNV đang làm việc tại nhà  máy giấy An Hòa. Hoạt động Khám sức khỏe định kỳ cho Người lao động được xem là một trong những hoạt động thường niên được An Hòa triển khai hàng năm. Đây không chỉ là  trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn  là sự quan tâm và  tôn trọng tới đời sống sức khỏe của các CBCNV trong nhà máy.


Lựa chọn đơn vị MEDLATEC là đơn vị  tổ chức khám sức khỏe định kỳ, với các thiết bị khám chữa bệnh tiên tiến cùng các đội y bác sỹ chuyên nghiệp luôn có những định hướng chính xác về vấn đề chăm sóc sức khỏe, An Hòa mong muốn đem lại niềm tin vững trãi cho các CBCNV, cũng như đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe của tất cả Người lao động


Cũng bằng việc thông qua các hoạt động khám sức khỏe định kỳ,An Hòa luôn có các định hướng cho các CBCNV có cách chăm sóc sức khỏe tốt nhất.Các lãnh đạo của An Hòa thông qua  hoat động này có thể biết được tình hình sức khỏe của nhân viên để có thể điều chỉnh công việc phù hợp. Đây cũng là cầu nối để tập thể An Hòa sát lại gần nhau hơn, cùng chung tay xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh.