Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy Công ty cổ phần Giấy An Hòa đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội chi bộ được diễn ra đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương ban hành ngày 18/10/2019.


Đoàn chủ tịch chi bộ Trung tâm bảo dưỡng làm việc tại Đại hội

Đảng bộ Công ty cổ phần Giấy An Hòa hiện có 87 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, BCH Đảng bộ Công ty cổ phần Giấy An Hòa đã ban hành kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 31/01/2020 tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng ủy đã tập trung công tác lãnh, chỉ đạo, phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách, hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ tiến hành Đại hội. Các Chi bộ, thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

         

Đ/c Hoàng Minh Sơn - Bí thư Đảng bộ tặng hoa chúc mừng bí thư, phó bí thư chi bộ khối văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội ở các chi bộ đã đánh giá đúng, thực chất những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua về công  tác chuyên môn, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo các đoàn thể; Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ mới. Đại hội đã  phản ánh đúng bức tranh sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ Công ty; Thể hiện đầy đủ, chặt chẽ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Ðảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là tiền đề quan trọng để tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Giấy An Hòa khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch đã đề ra.