OAKLAND, CA, ngày 28 tháng 3 năm 2018 (RISI) - Resolute đã công bố mức tăng giá 30 USD/ tấn cho khách hàng Bắc Mỹ về bột giấy tẩy trắng (BSK), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 cho đến khi có thông báo mới. (Theo RISI).

Resolute đã đưa giá niêm yết bột gỗ mềm tẩy trắng Bắc Mỹ (NBSK) lên mức 1.300 USD/ tấn, tăng 30 USD/ tấn so với mức giá thông báo cuối cùng đã có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3. Với bột gỗ mềm tẩy trắng Nam Mỹ (NBSK), Resolute công bố mới giá mới là 1.240 USD/ tấn, cũng tăng 30 USD/ tấn.

Montreal - trụ sở chính Resolute là một trong ít nhất bốn nhà sản xuất bột BSK ở Bắc Mỹ đã thông báo cho các khách hàng trong nước về sự tăng giá mới vào tháng tư này.

Canter Pulp, Domtar và International Paper (IP) đều đặt ra mức giá 1.300 USD / tấn cho bột NBSK vào ngày 1/4. Ngược lại, giá bán lẻ của bột SBSK và xơ giấy lại được đặt ở các mức khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất.

Resolute đã ước tính năng suất bột giấy đưa ra thị trường Mỹ và Canada là khoảng 1,86 triệu tấn. Công ty này sản xuất NBSK, SBSK, NBHK, gỗ SBHK, bột giấy tẩy trắng tái chế RBK, MDIP.