Giá giấy phế đang tăng cao, do đang mùa mưa lớn tại Trung Quốc nên các công ty lớn tăng giá mua để gom mua tất cả các loại giấy.

Giấy phế liệu của các nhà cung cấp tại Mỹ đang có lượng tồn kho thấp, do đó họ đang giữ hàng và chờ giá mới sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 7 này.

Các nhà máy lớn tăng giá mua lên mức USD 185-188 đến cảng chính Trung Quốc, nhưng các nhà máy giấy tại Trung Quốc vẫn chỉ trả mức giá trung bình khoảng USD 182/tấn cho giấy OCC ở phía Bờ Tây  thị trường Mỹ.

Các nhà máy lớn cũng tăng giá mua vào của họ ở thị trường Châu Âu lên mức 178-180 USD/tấn hồi tuần trước nhưng hiện tại giá đến cảng chính Trung Quốc vẫn quanh mức 172 USD dù đồng Bảng Anh trượt giá 10%.

Tuần này giá OCC Nhật đến cảng chính Trung Quốc là USD 181-182/tấn.

* CMP (China Main Port) cảng chính Trung Quốc. Về Việt Nam cộng thêm 10 USD/tấn cước tàu.

* #3 là giấy thải văn phòng.

* #8 là giấy báo cũ (ONP#8)

* #11 là OCC số 11

Giá ngày 01-07-2016                                                            Giá ngày 24-06-2016

USA:

 

USA:

#3: offer @$153-$160 to CMP

 

#3: offer @$144-$145 to CMP

#8: offer @$162 to CMP

 

#8: offer @$151-$153 to CMP

#11: offer@$182-190 to CMP

 

#11: offer@$178-$179 to CMP

       

 

       

Europe (Châu âu)

 

Europe (Châu âu)

A2: offer @$152-$155 to CMP

 

A2: offer @$144-145 to CMP

Ukocc/Eocc:offer @$178-$180 CMP

 

Ukocc/Eocc:offer @$170-$172 CMP

News and Pams:-------

 

News and Pams:-------

   

Japan (Nhật)

 

Japan (Nhật)

Jmix#3: offer @$183-$185 to CMP

 

Jmix#3: offer @$180-$181 to CMP

Jocc#11: offer @$181-182 to CMP

 

Jocc#11: offer @$175-178 to CMP

Jonp#8: -------------

 

Jonp#8: offer@$198 to CMP

 

Domestic: Nội địa Trung quốc

Tỉ giá Rmb 6.6/ Dollar

 

Domestic:

Rmb6.6/ Dollar

Shandong: $174(rmb1150)

 

Shandong: $174(rmb1150)

Shanghai:  $182 (rmb1200)

 

Shanghai:  $182 (rmb1200)

Guangdong: $177(rmb1165)

 

Guangdong: $173(rmb1145)