JAKARTA, Indonesia, 10/112017 - Asia Pulp & Paper (APP) Indonesia đã thông báo giá tất cả giấy cắt tờ, giấy cao cấp giấy sản xuất từ bột nguyên chất sẽ tăng 50 USD/tấn từ 11/2017. Giá mới sẽ áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng dự kiến giao hàng từ tháng 12 năm 2017 trở đi. Việc tăng giá sẽ được thực hiện đầy đủ ở tất cả các khu vực.
Quyết định này được đưa ra là do giá bột tăng 192 USD/tấn trong năm nay và chi phí sản xuất cao hơn trên thị trường toàn cầu. Giá bột giấy dự kiến sẽ còn tăng thêm.
APP mong muốn đáp ứng nhu cầu của thế giới về các sản phẩm giấy có chất lượng, có trách nhiệm và bền vững. Thông qua nghiên cứu, công nghệ và đổi mới trong quản lý kinh doanh và tài nguyên, APP có thể cung cấp các sản phẩm giấy, giấy tissue, giấy làm bao bì đến hơn 120 quốc gia trên thế giới.