Xác định việc tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện là góp phần tạo sự đoàn kết, sự gần gũi giữa các cấp công đoàn và người lao động, đồng thời thể hiện tinh thần chung sức, chung lòng vì sự phát triển của cộng đồng. Thời gian qua, CĐCS Công ty cổ phần Giấy An Hoà đã vận động cán bộ CNLĐ toàn công ty tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của LĐLĐ huyện Sơn Dương và LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang. 
Tháng 4 năm 2014 vừa qua, CĐCS Công ty cổ phần Giấy An Hòa đã phát động cuộc vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn” năm 2014. LĐLĐ huyện Sơn Dương đã quyên góp được 136 triệu đồng, trong đó CĐCS Công ty cổ phần Giấy An Hoà đã đóng góp được gần 17 triệu đồng. Với số tiền nhận được, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã xét hỗ trợ cho 5 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong địa bàn huyện Sơn Dương, sửa chữa nhà hư hỏng, hỗ trợ làm nhà mới, số tiền mỗi hộ được hỗ trợ là 20 triệu đồng. Món quà vật chất tuy không quá lớn nhưng là sự động viên tinh thần to lớn giúp các gia đình yên tâm làm việc và ổn định cuộc sống. 
Tháng 5 năm 2014, thông qua cuộc vận động hưởng ứng “Xây dựng nông thôn mới”, LĐLĐ huyện Sơn Dương đã vận động quyên góp được 231 triệu đồng, trong đó CĐCS Công ty cổ phần Giấy An Hoà đã đóng góp được hơn 24 triệu đồng. Với số tiền này, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã quyết định chi hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho thôn Vinh Phú - xã Đại phú với số tiền 200 triệu đồng, hỗ trợ mua cơ sở vật chất cho nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Lũng Hoa - xã Đại phú 30 triệu đồng.

Đặc biệt, trong tháng 7 vừa qua, thực hiện công văn số 203/ LĐLĐ ngày 22/06/2014 của Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang, Liên đoàn lao động huyện Sơn Dương đã gửi công văn kêu gọi CB CNLĐ trên địa bàn huyện hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”. Sau khi phát động phong trào, CB NLĐ Công ty cổ phần Giấy An Hòa đã quyên góp được hơn 81 triệu đồng, số tiền này được chuyển vào Quỹ “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” của LĐLĐ huyện Sơn Dương. Hoà chung trong số tiền 450 triệu đồng của CB CNLĐ trên toàn huyện Sơn Dương, số tiền trên được chuyển đến kịp thời để động viên các ngư dân bám biển “Hoàng Sa, Trường Sa”. Đây là một hành động, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết của người Việt Nam. Số tiền này không chỉ giúp lực lượng chấp pháp và ngư dân mua sắm, sửa chữa các tàu bị hư hại, các trang thiết bị máy móc, ngư cụ và những vật dụng cần thiết để ngư dân yên tâm bám biển mà còn thể hiện tinh thần đồng lòng cùng chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.