1. Danh sách Nhà phân phối Bột giấy
- Công ty TNHH Giấy Trường Xuân
- Công ty Cổ phần sản xuất thương mại & dịch vụ Quang Huy
- Công ty TNHH Việt Cường
2. Danh sách nhà Phân phối Giấy
2.1 Thị trường Miền bắc
- Công ty TNHH Giấy Trường Xuân
- Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại P.P
- Công ty Cổ phần Giấy Hải Tiến
2.2 Thị trường Miền Nam
- Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Mê Kông
        - Công ty TNHH Thương Mại Công Nghiệp Giấy Vĩnh Thịnh
        - Công ty TNHH SX & TM Giấy Hoa Đăng
        - Công ty TNHH giấy Minh Cường Phát